اخبار استان

برگزاری  جلسه  رفع ابهامات شیوه نامه شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار، در اداره کل حفاظت محیط‌ زیست استان کرمانشاه

برگزاری جلسه رفع ابهامات شیوه نامه شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار، در اداره کل حفاظت محیط‌ زیست استان کرمانشاه

نشست رفع ابهامات شیوه نامه شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار با حضور معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ،مدیریت بحران و نمایندگان و مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط در سالن جلسات محیط زیست کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، نشست هماهنگی رفع ابهامات شیوه نامه شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار ، با حضور معاون حفاظت محیط زیست استان ،  و سایر ادارات و سازمانهای مرتبط با موضوع در سالن جلسات محیط زیست و به صورت مجازی برگزار شد.

سعید دزفولی نژاد سرپرست محیط زیست انسانی با اشاره به نشست مجازی سراسری ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار گفت: در این زمینه اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان با حضور کلیه اعضای کارگروه استانی شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار و همکاران مرتبط در اداره کل،به بررسی شیوه نامه مذکور پرداخت.

 سعید دزفولی نژاد سرپرست معاونت محیط زیست انسانی گفت: شیوه نامه شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار در ۱۱ماده و۶تبصره ،دستورالعمل وظایف اصلی کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار می باشد که ابهاماتی در آن وجود داشت و با بررسی و رفع ابهامات در این نشست ،ضمانت اجرایی بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی افزود: در تعامل با ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار با بازنگری، تبیین  برنامه‌ها ،وظایف واقدامات اعضا  بررسی و مشخص گردید و  با توجه به شرایط استانی ،آخرین پیشنهادات به ستاد ملی ارایه شد که به رفع ابهامات و عملکرد بهتر ی در این زمینه می شود.در این نشست علاوه بر کارشناسان محیط زیست ، نمایندگان هواشناسی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز نظر و پیشنهادات و راهکارهای خود را ارائه کردند.
 
بيشتر
سال 1402 سال مهار تورم، رشد تولید