1398/7/29 دوشنبه
"انجام خوداظهاری در پایش توسط واحدهای صنعتی و خدماتی"

تغيير نقش دولت از تصدی گری به سياست گذاري، هدايت و نظارت، توانمندسازي بخشهاي مختلف جامعه و تقویت فرهنگ خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی از سوی صاحبان و مسئولین واحدهای تولیدی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی و همچنین افزایش توجه به موضوع حفاظت از محيط زيست در کلیه بخش ها و در سطوح مختلف جامعه یکی از اهداف انجام خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی می باشد.
در این راستا كليه واحدهاي صنعتي و غيرصنعتي موظفند براساس ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع لازم الاجرا بودن سیاست‌های کلی ابلاغی مقام  معظم رهبری، بند5 سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری «پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده‌ی هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم، و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین»، بند الف ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بند ب ماده 192 برنامه پنجم توسعه كشور، نسبت به انجام خوداظهاري در پايش آلودگي واحد تحت پوشش خود از طريق آزمايشگاه‌هاي معتمد حداقل در فواصل زماني سه‌ ماهه اقدام و نتیجه را در چارچوب خود اظهاري در پایش به ادارات كل اعلام نمايند .
واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند، مشمول ماده(30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب3/2/1374 خواهند بود.
آزمایشگاه های معتمد :
-    فهرست کلیه آزمایشگاه های معتمد در سطح کشور در سایت سازمان حفاظت محیط زیست موجود می باشد .
-    فهرست آزمایشگاه های معتمد موجود در سطح استان کرمانشاه بشرح ذیل می باشد :


 
ردیف نام آزمایشگاه آدرس شماره تماس
1 اداره کل آب و فاضلاب استان کرمانشاه کرمانشاه – بلوار مصطفی امامی 08338233600
2 مرکز پژوهش و توسعه فنآوری های نفت کرمانشاه کرمانشاه – بلوار زن 08338358077
3 شرکت راهیان کیفیت آزما کرمانشاه – شهرک صنعتی فرامان 0832333367
سال 1402 سال مهار تورم، رشد تولید