1398/7/14 یکشنبه
منشور اخلاقی کارکنان

- آرمان ما پدید آوردن سازمانی است که در آن بین آنچه گفته می شود و آنچه می شود فاصله ای نباشد.

- توجه مردم و مراجعان به عملکرد محیط زیست بسیار مغتنم است و شایستگی آن را دارند که بهترین رفتار را با ایشان داشته باشیم.

- به تفاهم و اعتماد بین همکاران و مراجعان معتقدیم و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نمی ورزیم.

- ما به یاری، همفکری و مشارکت شما برای اصلاح روش های انجام کار و ارتقاء سطح کیفیت خدمات خود نیاز داریم.

- بر این تأکید داریم که ارتباطات شفاف و قابل فهم بین مردم و محیط زیست برقرار شود و ارتقاء یابد.

- رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمت به مردم را اساس و مبنای کار خود قرار داده و از گرایش به منافع و علایق شخصی و یا جمعی پرهیز نماییم.

- آرمان خواهی در سرشت انسان است و برای نیل به آرمان های مردم و سازمان از ایده های سازنده استقبال می کنیم.

- قانونمندی و قانون مداری یک شعار نیست، ما در عمل به آن پایبندیم و رعایت آن را موجب جلب خشنودی مردم و مراجعان می دانیم.

- کار را وسیله خدمت به مردم و تعالی فردی و سازمانی می دانیم و سلامت و صداقت در آن را به عنوان یک اصل می پذیریم.

- به کار در محیط زیست افتخار می کنیم و تلاش داریم بین زندگی شغلی وخانوادگی تعادل و توازن برقرار سازیم.

- بر این باور هستیم که تنها زمانی مسائل و مشکلات محیط زیست حل خواهد شد که آن را یک امانت و نه یک غنیمت بدانیم.

- بنای کار خود را بر احترام به طبیعت بعنوان بخشی از قدرت لایزال آفریدگار هستی و فروتنی در برابر آن نهاده ایم.

- درک عمق همه مواهبی که محیط زیست در اختیار ما نهاده نقطه پایان ازمندی های بی پایان انسانهاست.

- ادامه حیات ما در گرو رفتارهای عاقلانه امروز با محیط زیست می باشد.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه


 
سال 1402 سال مهار تورم، رشد تولید